Välkommen!

Loof & Partners är Nordens mest fokuserade och engagerade mäklare inom området för kredit- och politiska risker.

Vi hjälper företag och banker att minska sin exponering mot kundkrediter. Detta gör vi genom att arbeta fram olika slags portföljlösningar (Whole Turnover Policy eller Excess of Loss) alternativt täcka enstaka risker (Single Risk).

Vi arbetar även löpande med våra internationella kunders försäkringar mot konfiskation och ovillkorade garantier (On-demand Guarantee).

Ni hittar mer om hur vi arbetar genom att klicka er vidare till Tjänster & Produkter.

  • Kundkrediter