Konfiskation

Konfiskationsförsäkring täcker konfiskation, expropriation, selektiv diskriminering, nationalisering tvingande avyttringar, terrorism och krig.

Med hjälp av våra unika kontakter kan konfiskationsförsäkring tecknas även för länder med stor politisk instabilitet. Det går att försäkra såväl fast egendom som mobila tillgångar.

Produkten lämpar sig för alla internationella företag som har fast egendom eller mobila tillgångar i politiskt oroliga och riskfyllda länder.

Kontakt – Ta kontakt med oss så berättar vi mer!