Kundkrediter

Kundkreditförsäkring täcker risken att kunden inte fullgör sina åtaganden på grund av insolvens, konkurs, utebliven betalning samt även politiska risker.

Tack vare kundkreditförsäkring kan försäkringstagaren öka den finansiella exponeringen mot sina kunder genom att öka sin försäljning utan att företagets finansiella risk påverkas.

Andra fördelar är att;

  • Företagets kassaflöde och resultat säkerställs.
  • Finansieringsmöjligheterna hos banken förbättras tack vare ett ökat värde på panten.
  • Riskmanagement förbättras genom analys och upplysningar om företagets kunder.

Kundkreditförsäkring lämpar sig för alla företag som säljer produkter och tjänster på kredit till andra företag.

De olika typerna av kundkreditförsäkring utgörs främst av;

  • Traditionell (Whole Turnover Policy), vilket innebär att ett företag försäkrar hela sin omsättning, för såväl inhemsk som internationell försäljning.
  • Katastrofskydd (Excess of Loss), vilket innebär att ett företag försäkrar hela eller valda delar av sin försäljning. Premien blir lägre jämfört med den traditionella försäkringen ovan eftersom försäkringstagaren väljer att ta en högre första självrisk.
  • Enstaka limiter (Single Risk/Key Account Cover), vilket innebär att ett företag försäkrar en eller flera strategiskt viktiga kunder.

Kontakt – Ta kontakt med oss så berättar vi mer!