Ovillkorade Garantier

Att ställa ut en ovillkorad garanti (On-demand Guarantee) är på några specifika marknader i världen ett krav för att offerera eller ingå kontrakt. Försäkringen täcker att garantin dras utan saklig grund eller att den dras på grund av krig eller import/export embargo (politiska risker).

Produkten lämpar sig för alla internationella företag som ställer ut ovillkorade garantier.

De ovillkorade garantierna kan på engelska benämnas enligt följande;

On-demand Guarantee, Safeguards, Retention Guarantee, Advance Payment Guarantee, Maintenance Guarantee, Tender Guarantee or Performance Guarantee.

Kontakt – Ta kontakt med oss så berättar vi mer!